TẬP ĐOÀN VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI – CN VIETTEL QUẢNG NGÃI

 Địa chỉ: 07B Nguyễn Chánh, P. Trần Phú, Tp. Quảng Ngãi

 Email: viettelquangngai@gmail.com

 Điện thoại: 0961.178.178 – 0976.012.468

 Website: https://viettelquangngai.vn